BARRIERG BARiYER

ikitelli org san b?lgesi ?evre sanayi sitesi 1 blok no 28 ikitelli/istanbul TEL:(009) 0212 485 06 05-0212 485 06 04

info@ergdisplay.com 7/24 0533 629 39 49

bariyer, bariyer sistemi, kalabal?k kontrol bariyeri, mekanizmal? bariyer, ?erit bariyer, pirinç bariyer ve bariyer sistemleri imalat?.

Barrierg Bariyer sistemleri ile trafi?in yo?un olduu?u alanlar? siz y?nlendirin.

Bariyer

bariyer kendinden makarali uzunlugu ayarlanan , ?eritli bariyer, mekanizmal? bariyer. br 230 ( bariyer )

bu bariyer sistemimiz kalabal?k alanlarda insanlari y?nlendirme, bilgilendirme, s?raya sokma, g?venlik ve d?zen ama?l? olarak kullan?l?r.

kadife halat bariyer, protokol bariyeri, t?ren bariyeri, k?rm?z? hal? kenari bariyer, zincir bariyer

tr 200( bariyer )

Bu bariyer sistemimiz t?renlerde, m?zelerde, k?t?phaneler, a??l??larda, davetlerde, atat?rk k??elerinde, k?rm?z? hal?larda, vip ge?i?lerde ,protokollerirde, restaurant giri?lerinde ve sergilerde ??k kaliteyi ar?yanlar?n bariyer tercihdir

barikat polis zab?ta guvenlik bariyer sistemi, bariyer.

brc 200 barikat

Polis , zab?ta, belediye, gibi g?venlik ?n planda oldugu alanlarda bariyer gerek g?venli?i sa?lamak gerekse kalabal??? kontrol etmek amac?yla kullan?lan barikat bariyerlerdir.

Kafe Reklam Bölme

AKORD?YON BAR?YER

Trafik koni üzeri şerit

afi? poster vinil ayakli stand

brcf 200

Bu ayakl? stand sistemi cafe bar restaurant ve di?er geni? alanlar reklam , b?lme ve istenilen alan? b?lmek ama?l? olarak kullan?l?r.Gerek kullan?m gerekse geni? vinil reklam alan? ile mekanlara ??kl?k g?zal?c? ve farkl?l?k katar.

akordiyon bariyer

brc akardiyon

Ana kasa ------profil
Ara kay?tlar….aliminyum profil
Yükseklik……….1 mt.20 cm
Ac?k uzunluk…..2.mt.30 ck
Kapal?…………..22.cm
Ag?rl?k………….11.kg  (teknik .1 y?l garantilidir)

.

trafik konisi

brcone

Trafik koni ve ?zeri ?erit sayesinde d?? mekanlarda istenilen alanlar mekanizmal? bariyer sistemlerindeki gibi kendinden makaral? olup birbirine ekleme sistemiyle her noktaya rahatl?kla uygulanabilir.Bu sistem yer?nde bariyer olabilir.

ayakl? y?nlendirme

duvara monte ?erit bariyer

ask?l? y?nlendirmeler

bariyer_bariyer-bariyer+bariyer

Bariyer ayaklar?na monte edilen pleksiler sayesinde bir ?ok notada y?nlendirme yap?labilir.?nsanlar? rahatl?kla istenilen noktalara y?nlendirilebilir.

duvara monte serit

Bu duvardan duvara bariyer ?erit sistemi sayesinde istenilen alanlar rahatl?kla kapat?labilir.S?permarket kasalar?, haller, servisler, duvara monte edilen mekanizma ile ve ba?lant? noktas?ndaki ?efaf klips ile kolayl?kla duvara adapte edilebilen bir bariyer sistemidir.

bariyer

?elik teller yard?m?yla bir ?ok mekana duvara, tavana, yere veya vitrine rahatl?k uygulanarak gerek y?nlendirme,bilgilendirme gerekse i?erik veya duyuru ama?l? olarak kullan?labilir.

Stoktan h?zl? guvenilir istenilen urun tasar?m ve teslimat?. Guvenlik kontrol s?ra denetmeleme yonlendirme sistemleri.

gereksinim duydugunuz t?m bariyer ihtiya?lar?n?z firmam?z taraf?ndan imal edilir.

bariyer sismtemleri imalat ve tasar?m?.

ergdisplay@gmail.com

1925'den beri ??z?m i?in ?retiyoruz

ikitelli org san b?lgesi ?evre sanayi sitesi 1 blok no 28 ikitelli/istanbul

TEL:(009) 0212 485 06 05-0212 485 06 04

info@ergdisplay.com

bariyer

sitemap